EN
YOUTH SPOTLIGHT
Teams

Chashui Zhongxin Primary School, Chashui County

Chashui Zhongxin Primary School’s (槎水中心小学) Youth Spotlight soccer team was established on September 8, 2017. It is the only primary school soccer team in the Huangbo mountains. The leaders of the school place great importance on this soccer team; their coaches and players work with solidarity and train with dedication. In October, they had the honor of placing third in the Youth Spotlight Cup.

Coach: Xu Huazan & Wang Zhongwu
 • Wei Yucheng

 • Tu Yubo

 • Chu Zecheng

 • Fan Shaoyu

 • Chu Wenhao

 • Chu Xun

 • Chu Jinchang

 • Chu Yanyan

 • Xu Bosheng

 • Xiao Anxu

 • Chu Gaohong

 • Xiao Xiang

COPYRIGHT © 2017-2018 YOUTH SPOTLIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.