EN
YOUTH SPOTLIGHT
Teams

Kaifaqu Zhongxin School, Qianshan County

Qianshanxian Kaifaqu Zhongxing School’s (潜山县开发区中心学校) Youth Spotlight soccer team was established in April of 2017. Their school’s leaders attach great import to this team and they have received abundant support from the students of the Youth Spotlight organization. In October’s Youth Spotlight Cup, they prevailed in every single match and had the honor of winning the championship.

Coach: Hu Yanhong
 • Fang Yu

 • Fang Yi

 • Liu Fengming

 • Feng Guanwei

 • Wu Keshen

 • Yu Zhiwu

 • Li Xinhan

 • Xu Huashu

 • Zhang Zhicheng

 • Xu Zhigao

 • Huang Weihao

 • Yu Zhiwen

 • Cheng Feilong

COPYRIGHT © 2017-2018 YOUTH SPOTLIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.